Meteorits             Col·leccions            Expedicions            Ciència        Videos
La caiguda    El descobriment    L'etiqueta    Imatges    Publicacions    Anàlisi

Microscopi XP    Microscopi RFL    Microscopi electrònic    Microsonda    3D    Tomografia RX    Astronomia-1704

La caiguda
( i el mite )

Imaginar-me la vida a Catalunya al 1704 per mi és impossible.
La vida sense les comoditats actuals, enmig d'una guerra per la successió del teu regne que enfronta a paísos
llunyans, amb el nivell de cultura al que es tenia accés aleshores i amb un dia a dia marcat per la religió.
És el que em puc imaginar i segur que no encerto el pitjor.
I aleshores arriba el dia de Nadal, 25 de desembre, a les 17h aproximadament.
 Una d'aquelles tardes  de desembre en que l'anticicló s'instal·la sobre Catalunya i s'hi queda fins passat Reis.
Transparent, cel blau, bona visibilitat.
I aleshores una bola de foc travessa el cel de Catalunya.
La veu moltissima gent, fa molta por, la bola de foc va deixant una cua darrera i es divideix en varies parts cap al final.
I no és el pitjor, recordeu el meteorit de Chelyabinsk del 2013?
Doncs l'ona de pressió, com l'any 2013, atemoreix a tothom i com és un període de guerra
 ho comparen a foc de canons i descàrregues de mosqueteria.
I els cronistes en deixen constància.Fixeu-vos en la descripció que en fa:Señal del cel que ab grandissim estruendo aparegué
als 25 de desembre, dia de Nadal de l’añy 1705 alas
5 horas de la tarda. Fou cosa molt orrorosa, aixi per
trobar-se lo emisferi ben clar y ceré com per lo gran
rimbombo y resplandor que feu.


Hi ha altres cronistes que detallem a l'article de MAPS, però no em vull allargar.

La notícia del que ha passat s'escampa pel regne i arriba a Saragossa uns dies després.I es té constància posterior que el bòlid ha estat observat des de llocs tant llunyans com Marsella.I com podeu imaginar, enmig d'una guerra, un fenòmen tant espectacular no es pot deixar passar sense més !

Pels dos bàndols és un senyal diví que els indica que Déu està amb ells i no amb el contrari.

Només cal fixar-se en la segona part de l'inscripció del dibuix que us he mostrat primer:

. . .y segons havem observat se pot dir que era presagi
de las mis erias y calamitats que ha patit y pateix tot
lo regne de España y mes en particular lo principat
de Cathalunya fins lo present añy de 1717.


És a dir, han passat tretze anys i encara ho recorden.

O com aquest:

Pues que dire de aquel prodigiosos señal Celeste, que
sucedio el dia 25. De Deziembre de 1704. Dia de la
Navidad de JESV-CHRISTO Nuestro Señor, que
pareci o mas milagroso, que natural/. . ./De la misma
suerte sucederan los augmentos y progresos de la Casa
de Austria, y en particular favoreceran dichos influxos
a nuestro Rey, y Monarca CARLOS tercero.I com aquest a l'article de MAPS recollim més usos propagandístics del fenòmen.

Però i els meteorits? Doncs les cròniques recullen que van caure prop de Terrassa:

. . .y ab algunas parts digueran que aleshoras ab la
bonio caygueran unas pedras negras del cel que
passaven tres lliuras y altres dues y mitge. Digueran
que en la Torra d’en Maduxe de Sant Julia d’Eltura
ne avia cayguda una, y a cassa d’en Falguera de Sant
Pera de Terrassa una altra, y ab moltas altras pars
tanbe es dig e que n vien caygudas, pero aqueixas
pedras no las avem vistas y per raho de Estat ho
creyhem, perque lo dit senyal y suroy es axıs, ab
moltes predicas, y de las pedras may n’an parlat. . .


També en aquesta:

Ultimamente desaparecio elevandose el vapor a la
suprema region del aire. Quedo un poco nublado el
dia y termino el horror de la densa sombra
sustituyendo la noche las suyas. Cayeron en Tarrasa,
cuatro horas distante de Barcelona, unas piedras algo
crecidas de color negro y en el centro, cenicientas.


Descripció molt bona d'una condrita: pedres negres amb l'interior grisós.

Altres testimonis parlen de fins a una dotzena de pedres i d'un pes proper a 5Kg.

Però enmig d'una guerra, els pedres desaparèixen i ningú en torna a saber res d'elles.

Un segle després, finalment la comunitat científica arriba a la conclusió que hi ha pedres
que cauen de l'espai, que no son pedres que es condensen dels vapors del cel.

I qui aconsegueix prou proves és E.F.F.Chladni, un físic alemany a
qui es considera el pare de la meteorítica ( i de l'acústica ).
Les proves que presenta el 1826 a l'Annalen der Physik inclouen la caiguda de Barcelona

Però tota l'argumentació la fa sense tenir mai a la ma un exemplar del meteorit de Barcelona.

No hi ha exemplars a les grans col·leccions de meteorits de Paris, Viena, Berlin, Londres, Harvard...

Ningú en troba mai cap per Terrassa.

I els intents de molts estudiosos del segle XIX,  XX, i fins i tot d'en Jordi Llorca de localitzar-lo en antics convents,
monestirs, arxius parroquials, arxius municipals, etc no donen mai resultat.

Així és com neix el mite del meteorit de Barcelona,
una peça històrica de la que tothom parlava i ningú la tenia.


 info (at) meteorits.cat